O spolku

Zapsaný spolek Kocelovice.net z.s. byl založen v listopadu 2011 (tehdy ještě jako občanské sdružení). Důvodem pro založení byla snaha o zpřístupnění cenově dostupného připojení k Internetu pro obec Kocelovice a snaha o rozvoj kulturního života v obci. Spolek Kocelovice.net je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. Spolek je právnickou osobou.

Činnosti spolku:

  • Vytvořit a zajišťovat provoz nekomerční počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení této do sítě Internet. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o realizaci přístupových bodů (vysílačů AP dostupných v bezlicenčním pásmu) a připojování jeho členů k této síti. Tato síť bude realizována svépomocí členy tohoto sdružení. Předpokládá se, že jednotliví členové si budou vzájemně vypomáhat, a to jak vlastními zkušenostmi získanými ve sdružení, tak svou případnou prací.
  • Členové sdružení se budou podílet na vyhledávání a ověřování technologií a možností, které umožní či rozvinou možnosti realizace cíle sdružení, především bezdrátových komunikačních technologií.
  • Sdružení bude usilovat o rozvoj kulturního života v obci. Bude pořádat společenské i vzdělávací akce s cílem obnovit společenský život v obci a zároveň seznamovat nové zájemce s možnostmi IT
  • Sdružení se bude podílet na aktivitách, jejichž cílem bude rozvoj obce. Jeho snahou bude aktivizovat zejména mladé lidi, aby se zajímali o chod obecní samosprávy a více se do ní zapojovali.
  • Sdružení se může snažit za účelem svého financování o získávání dotací, grantů, sponzorských příspěvků a darů a o prezentaci cílů sdružení veřejnosti.
  • Sdružení nebude služby vlastní telekomunikační sítě prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat třetím osobám za účelem zisku.
  • Pro dosažení výše uvedených cílu může, jako vedlejší doplňkovou činnost, sdružení vyvíjet hostinskou činnost v souladu s příslušnými ustanoveními živnostenského zákona v platném znění.

Adresa:
Kocelovice.net z.s.
Kocelovice 23
378 42 Lnáře

E-mail: kocelovice.net@seznam.cz

IČO: 22765042